skhu

 

Medzinárodné letné sústredenie (Lublin) - 10.-13. augusta

účastníci sústredenia

1 2
Sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate (Radava) - 12.-16. júla

účastníci sústredenia

1 2
Tameshiwari Gbelce - 10. júna

účastníci Tameshiwari

1
Seminár Štúrovo - 27. mája

účastníci seminára

1
Majstrovstvá Európy (Wroclaw) – 20.-21. mája

slovenské družstvo

1 2
Seminár Štúrovo - 22. apríla

účastníci seminára

1
Seminár Štúrovo - 25. marca

účastníci seminára

1
Pohár Ensi kumite (Törökbálint) - 18. marca

slovenské družstvo

1 2
Seminár Štúrovo - 4. februára

účastníci seminára

1
Ichiban Open kumite (Wroclaw) - 7. januára

slovenské družstvo

1
Súťaže a sústredenia SZKK na rok 2023

Ichiban Open kumite (Wroclaw) – 7. januára

Seminár Štúrovo - 4. februára

Pohár Ensi kumite (Törökbálint) - 18. marca

Seminár Štúrovo - 25. marca

Seminár Štúrovo - 22. apríla

Majstrovstvá Maďarska v kata (Alsörs) – 29. apríla

Majstrovstvá Európy (Wroclaw) – 20.-21. mája

Seminár Štúrovo - 27. mája

Tameshiwari Gbelce - 10. júna

Sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate (Radava) - 12.-16. júla

Medzinárodné letné sústredenie (Lublin) - 10.-13. augusta

Majstrovstvá Slovenska (Mužla) - 21. októbra

Majstrovstvá Európy (Budapešť) – 9.-10. decembra

Páskovanie Štúrovo - 16. decembra