skhu

 

Súťaže a sústredenia SZKK na rok 2018

Sústredenie Radava - 9.-11. februára

Pohár Ensi kumite (Érd) - 25. februára

Majstrovstvá Maďarska v kata (Esztergom) - 17. marca

Tréningový seminár (Dolný Štál) - 8. apríla

Súťaž v kumite (Tab) - 28. apríla

Majstrovstvá Európy kumite + kata (Varna) - 19.-20. mája

Tréningový seminár (Zemné) - 2. júna

Tameshiwari (Gbelce) - 9. júna

Majstrovstvá Rakúska kumite + kata (Viedeň) - jún

Sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate (Radava) - 11.-15. júla

Medzinárodné letné sústredenie (Velence) - 5.-10.  augusta

Medzinárodné letné sústredenie (Lublin) - 16.-19.  augusta

Pohár Dorog (kumite) - 13. októbra

Majstrovstvá Slovenska (Mužla) - 27. októbra

Tréningový seminár (Zemné) - 10. novembra

Mikulášsky Pohár kumite - 8. decembra

Páskovanie (Štúrovo) - 15. decembra