skhu

 

19. decembra - páskovanie

účastníci páskovania

1
4. decembra - Pohár Mikuláša Salgótarján

medailisti

1
20. novembra - Zemné (kumite + kata)

účastníci súťaže

1 2
22.-24. októbra - sústredenie Radava (kumite + kata)

účastníci sústredenia

1 2 3 4 5 6 7
2. októbra – Majstrovstvá Slovenska (Mužla) kata + kumite

účastníci súťaže

1 2 medailisti
11-12. septembra - 24 hodinový tréning kumite Budapest

účastníci 24 hodinového tréningu

1 2 3 4 5
5-8. augusta – letné sústredenie Banská Bystrica

účastníci sústredenia

8-11. júla – letné sústredenie Radava

účastníci sústredenia

6. júna – Viedeň – Majstrovstvá Rakúska (kumite + kata)

Slovenské družstvo

1 2 3 4 5 6 7
23. mája - Jahodná (kumite + kata)

medailisti

Jahodná
8. mája – Győrújbarát (kumite)

Slovenskí medailisti

Győrújbarát 2010
23-25. apríla - sústredenie Radava (kumite + kata)

účastníci sústredenia

1 2 3 4 5 6 7 8
3.apríla – Majstrovstvá Maďarska v kumite Baja

Slovenské družstvo

Baja 1 Baja 2 Baja 3 Baja 4 Baja 5 Baja 6 Baja 7 Baja 8
14. marca – Majstrovstvá Maďarska v kata Balassagyarmat

Slovenskí medailisti

Balassagyarmat 2010
30-31. januára – sústredenie Štúrovo (kumite + kata)

účastníci sústredenia

účastníci sústredenia
Súťaže a sústredenia SZKK na rok 2010

 

30-31. januára – sústredenie Štúrovo (kumite + kata)
 14. marca – Majstrovstvá Maďarska v kata Balassagyarmat
3.apríla – Majstrovstvá Maďarska v kumite Baja
 23-25. apríla - sústredenie Radava (kumite + kata)
 8. mája – Győrújbarát (kumite)
 23. mája - Jahodná (kumite + kata)
 6. júna – Viedeň – Majstrovstvá Rakúska (kumite + kata)
 8-11. júla – letné sústredenie Radava
 5-8. augusta – letné sústredenie Banská Bystrica
 11-12. septembra - 24 hodinový tréning kumite Budapest
 2. októbra – Majstrovstvá Slovenska (Mužla) kata + kumite
 20. novembra - Zemné (kumite + kata)
 4. decembra – Pohár Mikuláša Salgótarján (kumite)

 19. decembra – páskovanie