skhu

 

Slovenský Zväz Kyokushin Karate

 

Dátum založenia:  3.3.1998
Adresa:  Sv. Štefana 59, 943 01 Štúrovo
Telefón:  0905 156 658
E-mail:  racz@kyokushin.sk